Sierra ngạc nhiên quan hệ của cô ấy bf trong POV phong cách

chú thích hình ảnh,

Sierra ngạc nhiên quan hệ của cô ấy bf trong POV phong cách, Y như rằng đích đến của hắn ta là một cửa hàng điện thoại tương đối nhỏ cũng là tiệm mà lúc sáng Quang từng ghé.