Đen Độc Ác Tính Và Cô,

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen Độc Ác Tính Và Cô,, Không ngoài dự đoán của nàng, chỗ đó của lão đang nổi lên một cái u to lớn.