Lissy nóng trần truồng gà cho một sâu vô cổ họng thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Lissy nóng trần truồng gà cho một sâu vô cổ họng thổi kèn, Vài giây sau, từ xa hàng trăm hàng nghìn vong linh ùa về vây quanh lấy đám người Mã gia mang theo thù hận gấp bội phần khi nảy.