Dở Hơi Thật Hân Hạnh

chú thích hình ảnh,

Dở Hơi Thật Hân Hạnh, Còn mày thì sao? Gã đàn ông tay nắm chặt chuôi kiếm gằn giọng hỏi Hoài Nam.