Mẹ, tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ, tình dục, Đây là nơi thờ phụng thần Bạch Mã, hay còn được gọi là Long Đỗ, một trong Thăng Long Tứ Trấn, bốn vị thần trấn thủ thành Thăng Long trong truyền thuyết.