Thử giọng #68 Lùn Tóc 24 y.o. Cô gái với một cái Mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Thử giọng #68 Lùn Tóc 24 y.o. Cô gái với một cái Mông, Dương ngồi bẹp xuống nền nhà đón lấy chày gỗ, Nhi chưa đứng dậy mà vẫn nán lại xem thằng cháu làm có được không.