Mức lừa

तस्वीर का शीर्षक ,

Mức lừa, Thẩm Hạo nhìn thấy mà dục hỏa tăng vọt, trầm thấp khàn khàn kêu một tiếng, lập tức đè lên.