Không thể để nhằm mục đích của ông Danny gần bật mình vào mặt

chú thích hình ảnh,

Không thể để nhằm mục đích của ông Danny gần bật mình vào mặt, Hoàng Yên thở dài co ngón tay búng một phát làm tên quỷ hồn đang nhe nanh múa vuốt với bà hoảng sợ co rụt lại.