Kem, cổ trang,

तस्वीर का शीर्षक ,

Kem, cổ trang,, Nhưng Dương đã không để Nhi toại nguyện mà dời tay xuống đầu gối, rồi cứ thế mỗi chu kỳ lên xuống của đôi tay lại khiến Nhi tiếp tục sống trong uất ức.