CHÂN MÔNG

chú thích hình ảnh,

CHÂN MÔNG, Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra căng thẳng với tâm điểm xoay quanh vấn đề huy động vốn hoàn thành các dự án dang dở.