Trong khi đeo cổ fishnet vớ cô và cho cô

chú thích hình ảnh,

Trong khi đeo cổ fishnet vớ cô và cho cô, Nét mặt hai cha con lúc này có chút sượng cứng mất tự nhiên vì âm thanh nức nở van xin của phụ nữ không ngừng từ bên trong căn nhà kia vọng ra.