Ướt tóc nâu 2 S5 với Mick Xanh, Tristan Segal và Ngọc ...

chú thích hình ảnh,

Ướt tóc nâu 2 S5 với Mick Xanh, Tristan Segal và Ngọc ..., Nói xong, Dương đứng dậy quay đi, sau đó nói thêm: À, ta còn cần đến một nơi trong Hà Thành, phiền ngươi cho người giải tán khu vực đó nhé.