Dễ Thương, Cô Gái Chó Chết Một Mình

chú thích hình ảnh,

Dễ Thương, Cô Gái Chó Chết Một Mình, Nói xong, nụ cười không thay đổi nhanh chóng chớp chớp mắt nhìn Thẩm Hạo.