Cô gái nam con lừa

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái nam con lừa, Quý Trình nghe được lời này ngũ lôi oanh đỉnh*, nhưng khi cô đi ngủ vẫn nằm nghiêng cầm chặt con cặc không thả.