Ngủ đồ 15

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngủ đồ 15, Em sẽ đụ với anh nào trước ạ? Em phục vụ thằng bạn anh đi Trọng hất hàm trả lời.