Châu á, thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Châu á, thổi kèn, Chỉ cho tao với… Trật tự… Nga vỗ thước vào bảng cộp cộp Còn 8 phút nữa nộp bài nhé mấy cưng!!! Sao nhanh vậy cô? Lát đát có tiếng rên rỉ phản đối.