Á Cô Gái Nhỏ Vú Đông, Trên Thể Xác Mút Cu ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Á Cô Gái Nhỏ Vú Đông, Trên Thể Xác Mút Cu ..., Đúng là người Việt họ nói những câu châm biếm hay thiệt ta, nhưng đôi lúc cũng hơi có phần ngạo đời….