Riley đột Kích thông đít HD

तस्वीर का शीर्षक ,

Riley đột Kích thông đít HD, Đột nhiên tại thời điểm này hai chiếc tiêm kích F35 gầm rú xé nát cả bầu trời từ từ hạ xuống, dừng lại giữa lưng chừng không.