Jamie và Mia đã cùng nhau làm việc của họ tuyệt tối bọn chó

chú thích hình ảnh,

Jamie và Mia đã cùng nhau làm việc của họ tuyệt tối bọn chó, Rồi không ai bảo ai, cả hai gần như đồng thời sực tỉnh trước cái thực tại đáng xấu hổ.