Cuộc Sống thực, da Đen phẳng đẹp đi

chú thích hình ảnh,

Cuộc Sống thực, da Đen phẳng đẹp đi, Khánh Phương biết con bé đang nhìn vào thứ gì… Đừng nói là một cô bé học lớp 10 không rành mùi đời.