Buồn cười chọc

तस्वीर का शीर्षक ,

Buồn cười chọc, Tần Phỉ Tuyết và Trần Tư Tư đã sớm tản bộ trở về, đang ngồi vây quanh Tôn Đức, không biết ba người đang nói chuyện gì, mà vừa nói vừa cười nhìn rất vui vẻ.