Nóng Skinny Lesbian

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Skinny Lesbian, Nó khiến cho buổi đàm phán sáng nay của ông Thành giống như một màn tra tấn về thị giác nhiều hơn là một cuộc mặc cả làm ăn.