Pt. 2 Của Tôi và nóng dy

तस्वीर का शीर्षक ,

Pt. 2 Của Tôi và nóng dy, Đám người mặt mũi đen nhẻm nói với nhau bằng tiếng Thái vô cùng dễ dàng khống chế Hoài Nam và Minh Tạo.